0543 314 42 21
Telefon

İlk Okul

ilkokul eğitiminin, insan-insana yoğun etkileşim, sosyalleşme ve farkındalık oluşturma önceliklerinden hareketle, çocuk doğası üzerine kurulması gerektiğini, bir zorunluluk olarak değerlendiriyoruz. Bu dönem çocuğu için, teknoloji yoğun uygulamalar yerine, insan-insana etkileşimin egemen olduğu, zengin öğrenme yaşantıları sunan bir sürecin çok daha doğru olduğuna inanıyoruz. Sağlıklı bir gelişim için çocuğun, zihinsel, duygusal, ve psiko-motor beceriler yönünden bir bütün olarak ve çok yönlü yetiştirilmesi gerektiği görüşünü savunuyoruz.