0543 314 42 21
Telefon

Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ
 
Aklın ve bilimin ışığında ilerlemek,
Özverili, çalışkan, gelişime açık, etik, çözüm odaklı, donanımlı ve nitelikli bir kadro ile çalışmak,
İnsan ilişkilerinde adil, güvenli, sevgi, saygı, açık iletişim ve empatik yaklaşımı esas almak,
Eğitimin sürekliliği ilkesini gerçekleştirmek,
Olumlu kurum iklimi yaratmak,
“Arılı Olma” kültürünü kuşaktan kuşağa aktarmak,
Tam öğrenmeyi gerçekleştirmek,
Akademik başarı ile birlikte bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında da başarılı bireyler yetiştirmek,
Ana dilimizin yanı sıra İngilizce ve ikinci bir yabancı dili de etkin bir biçimde öğretmek,
Öğrencilerimizin bireyselliğini önemsemek.