0543 314 42 21
Telefon

Kurumsal

Öncelikli hedefimiz; sizlere Türk Milli Eğitiminin temel esaslarına bağlı kalarak Atatürk İlke ve Inkılaplarının ışığında çağdaş, demokratik ve laik bir eğitim hizmeti sunmaktır. Amaç Eğitim Kurumları olarak yol haritamıza bu doğrultuda yön verdiğimizi vurgulamak isteriz.
Tüm gücünü kurucumuzun 20 yıllık eğitim tecrübesinden alan Eğitim Kurucuları, yapılandırmacı bir eğitim sistemiyle, öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarının ön planda tutulduğu ve teknolojinin de eğitim sürecinde etkin olarak var olduğu bir anlayış sergilemektedir. Bu bağlamdan hareketle eğitim anlayışımız, değerli öğrencilerimizin akademik başarılarını yakalamalarının yanı sıra yapılan sosyal faaliyetlerle, toplum içerisinde kendini gerçekleştirebilecek etkili iletişim becerilerini kazanmasına yardımcı olmaktır. Ayrıca kurumumuzda görev alan uzman eğitim kadromuz, geleceğe temel hedefimiz olan Atatürk İlke ve Inkılaplar’ını özümsemiş, eleştirel düşünen, anlayan, kavrayan, yorumlayan ve çözümleyen bireyler yetiştirmeyi kendilerine kutsal bir görev edinmişlerdir. Günümüzde tek bir yabancı dil biliyor olmak, bireysel başarı açısından yeterli gelmemektedir. Bunun bilincinde olan Amaç Eğitim Kurumları, İngilizce dersinin yanında ikinci yabancı dili de ana dil seviyesinde kullanma becerisini edindirmeyi hedeflemektedir.