0543 314 42 21
Telefon

Eğitim Öğretim

Amaç Okulları; akademik başarıya odaklı, yabancı dile hakim, spor ve sanatsal zenginliklerle iç içe, teknolojiyi doğru ve etkin kullanabilen bireyler yetiştirme hedefiyle yola çıkmıştır.Yaşam becerileri geliştirilmiş, etik değerlere sahip, ulusal ve evrensel kültürle iç içe bireyler hepimizin ortak geleceği ve gururu olacaktır.

AKADEMİK SÜREÇ

Amaç Okullarında ana sınıfından liseye kadar akademik süreç daima öncelikli hedeflerimiz arasında değerlendirilir. Ana sınıfımızda kademeli olarak bir üst sınıfa hazırlayıcı etkinlikler ve uygulamalar esas olmak kaydıyla özellikle 5 yaş grubumuzda 1. sınıfa hazırlık eğitimi verilir. Bu ön okul uygulamasında öğrenci, okuma-yazma öğretimine sezdirilme yoluyla hazırlanırken matematiksel kazanımlarda öğrenci temel bilgi ve kavramlarla iç içe olur. 1, 2, ve 3. sınıfta müfredat zenginleştirilerek uygulanır. Teknik ve fiziksel alt yapı, sunulan olanaklar öğrencinin akademik süreci geliştirmesinde artı unsur olarak yer almaktadır.

Sınav odaklı bir çalışma yapılmamasına rağmen öğrencilerin kazanım odaklı farklı yöntem ve tekniklerle değerlendirilmesi öğrencinin akademik boyutu hakkında güvenilir veriler edinmemizi sağlamaktadır.

Akademik süreç yönetiminde öğretmen faktörü ana unsurdur. Bu çerçevede; Onur Koleji'nde uzman sınıf öğretmenleri istihdam edilmektedir.

4. sınıfa kadar öğrencilere, sınav sistemi uygulanmadan farklı yöntem ve tekniklerle akademik süreçleri kontrol altında tutulmaktadır. 4. sınıfta ise öğrenci için yeni bir dönem başlamakta akademik ders izleme yöntemine dahil olmaktadır.

 

Burada öğrenci öncelikle ders ve sınav bazlı sürecin içindedir. Alt sınıfların dahil edilmediği, hafta sonu kurs ve etüt uygulamalarına katılır. Cumartesi günleri, okulumuzda altı saatlik  programın  dört saati akademik ders süreci olarak değerlendirilir ve başarı odaklı çalışma yapılır. Ders başarısı merkezli çalışma yapılır.

SANATSAL ETKİNLİKLER

Amaç Okullarında sanat, öğrencilerin hayatı kendi duyuşlarına göre tasvir etmelerini sağlayarak onlara estetik bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyen bir faaliyettir. Bu faaliyetlerde amaç, öğrencilerin hayal dünyasını zenginleştirerek ruhunu beslemek ve duygularını en uygun sanat etkinliğiyle ifade etmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerimiz, sanatsal etkinliklerini sanat zümresinin zorunlu dersleri içinde genel olarak yapmaktadır. Daha özel ilgi ve yönlendirmeler için kulüplerimizle sanatsal etkinliklerine profesyonel adım atmaktadır.

Kurumumuzda Bale Salonumuz, Görsel Sanatlar Atölyemiz, Teknoloji-Tasarım Atölyemiz ve Müzik sınıfımız mevcuttur.

Piyano, gitar, resim, takı tasarımı, ebru sanatı, modern dans ve bale kulüplerimiz talepler çerçevesinde uygulamaya konulmaktadır.