0543 314 42 21
Telefon

Ana Okul

anaokulu eğitimini, eşsiz birer değer olarak gördüğümüz çocuklarımızın kendilerini ve bireysel özelliklerini fark ettikleri; yeterlik, yetenek ve kapasitelerini keşfettikleri, mutlu oldukları bir öğrenme iklimi içerisinde, başarı, özgüven ve özsaygı duygularını güçlendirdikleri; olumlu tutumlarla, yaşama ve ilkokul kademesine hazırlandıkları bir süreç olarak yorumluyoruz.